Cenník

Cenník

 S poisťovňouBez poisťovne
Vstupné vyšetrenie a založenie dokumentácie0 €0 €
Preventívna prehliadka0 €15 €
Intraorálny RVG snímok5 €10 €
Bitewing RVG snímok jednostranne5 €10 €
Komplexné parodontologické vyšetrenie20 €20 €
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie20 €20 €
Konzultácia 15 min.15 €15 €
Lokálna fluoridácia 1 zubného oblúka0 €5 €
Vylúčenie fokusov10 €10 €
Nasadenie kofferdamu7 €7 €
Nasadenie optradamu, optragate-u5 €5 €

Kompozitná výplň:
1-plôšková20 - 30 €30 - 40 €
2-plôšková30 - 40 €40 - 50 €
3-plôšková35 - 45 €55 - 65 €
Kompletná rekonštrukcia korunky55 €75 €

Skloinomerná výplň:
1-plôšková10 - 20 €20 - 30 €
2-plôšková20 - 25 €35 - 40 €
3-plôšková30 - 35 €50 - 55 €

Amalgámová výplň:
1-plôšková10 - 20 €20 - 30 €
2-plôšková20 - 25 €40 - 45 €
3-plôšková30 - 35 €50 - 55 €

Dycal5 €5 €
EverX5 €5 €
Podložka3 €3 €
Aplikácia MTA/Biodentine20 €20 €
Dočasná výplň10 €15 €
Anestézia infiltračná, zvodová5 €10 €
Anestézia intraligamentárna8 €12 €
Anestézia povrchová3 €5 €

Ošetrenie mäkkých tkanív VPF10 €10 €
Endodontické ošetrenie 1 koreňového kanálika25 €40 €
Endodontické ošetrenie 2 koreňových kanálikov35 €85 €
Endodontické ošetrenie 3 koreňových kanálikov45 €95 €
Endodontické ošetrenie 4 koreňových kanálikov55 €105 €
Dočasné endodontické ošetrenie10 €20 €

Reendodontické ošetrenie 1 koreňového kanálika40 €55 €
Reendodontické ošetrenie 2 koreňových kanálikov50 €100 €
Reendodontické ošetrenie 3 koreňových kanálikov60 €110 €
Reendodontické ošetrenie 4 koreňových kanálikov70 €120 €

Dlahovanie parodontologicky postihnutých zubov
(cena je uvedená na 1 zub)
5 €5 €
Ošetrenie citlivých plôch zuba5 €5 €

Zavedenie FRC čapu do koreňového kanálika30 €30 €
Zavedenie liateho čapu do koreňového kanálika45 €45 €

Odtlačky alginát 1 čelusť5 €5 €
Odtlačky alginát 2 čeluste10 €10 €
Odtlačky silikón20 €20 €
Totálna snímateľná náhrada - flexibilná250 €370 €
Totálna náhrada140 €250 €
Totálna náhrada - flexibilná190 €300 €
Parciálna snímateľná náhrada - flexibilná
(4 a viac zubov)
190 €300 €
Flexibilný medzerník
(3 a menej zubov)
120 €120 €
Poloimediátna náhrada250 €250 €
Rebazácia snímateľnej náhrady50 €50 €
Oprava snímateľnej náhrady Klasik20 €20 €

Ochranná korunka - krátkodobá25 €25 €
Ochranná korunka - dlhodobá35 €35 €
Ochranná korunka - ambulancia15 €15 €
Živicová korunka80 €80 €
Kovokeramická korunka160 €160 €
Plnoanatomická zirkónová korunka240 €240 €
Vrstvená zirkónová korunka260 €260 €
Plnoanatomická E-max korunka270 €270 €
Vrtsvená E-max korunka/fazeta290 €290 €
E-max inlay/onlay180 €180 €
E-max overlay200 €200 €
Kompozitná inlay/onlay160 €160 €
Ružová keramika 1 člen30 €30 €
Plnoanatomická kovová plášťová korunka100 €100 €

Študijný model10 €10 €
Wax-up 1 člen5 €5 €
Dlaha proti bruxizmu - mäkká30 €30 €
Dlaha proti bruxizmu - tvrdá35 €35 €
Nosič na bielenie zubov30 €30 €
Športový chránič na zuby80 €80 €
Rozbrúsenie protetickej práce50 €50 €
Opätovné nacementovanie protetickej práce10 - 30 €10 - 30 €

Extrakcia mliečneho zuba10 €15 €
Extrakcia jednokoreňového zuba10 €20 €
Extrakcia viackoreňového zuba15 €25 €
Chirurgická extrakcia zuba20 €40 €
Chirurgické šitie4 €4 €
Aplikácia látok na zastavenie krvácania3 €3 €
Ošetrenie extrakčného lôžka5 €10 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu5 €10 €

Cena ošetrenia je ovplyvnená úrovňou ústnej hygieny pacienta.

Platba možná len v hotovosti.

Cenník platný od 1.1.2021