Náš tím

Náš tím

MDDR. KRISTÍNA BENNÁROVÁ

– zubná lekárka

Dosiahnuté vzdelanie:
2005 – 2013 osemročné gymnázium v Šuranoch
2013 – 2018 Masarykova Univerzita v Brne, lekárska fakulta

Vysokoškolské štúdium som úspešne ukončila v roku 2018. Promovala som s vyznamenaním a dvomi dekanskými vyznamenaniami za vynikajúci študijný prospech.

Som členkou slovenskej komory zubných lekárov.

Od roku 2020 prevádzkujem súkromné zdravotné zariadenie – BenaDent s. r. o., kde pôsobím ako hlavný lekár a odborný garant.

V praxi sa zameriavam na prevenciu, estetické ošetrenia/ rekonštrukcie a ošetrenie detí – pedostomatológiu.

Snažím sa prinášať do praxe najmodernejšie poznatky a postupy. Veľký dôraz kladiem na kontinuálne vzdelávanie. Školenia absolvujem nie len na Slovensku ale aj v zahraničí (Česká republika, Rakúsko), kde mám možnosť stretnúť sa s tými najlepšími v svojich odboroch.

MDDR. KRISTÍNA BENNÁROVÁ
Zubný asistent - JANÁČOVÁ

SLÁVKA JANÁČOVÁ

– zubná asistentka

Študovala na strednej zdravotníckej škole v Bratislave v odbore zubný asistent.
Počas štúdia získala prax v rôznych odvetviach zubného lekarstva; stomatochirurgia, paradontologia, rádiologia  a zachované zubne lekárstvo.

BARBORA ČMERDOVÁ, DiS

– zubná asistentka

Volám sa Barbora Čmerdová.
Vyštudovala som Vyššiu odbornú zdravotnícku školu v Českých Budějoviciach v obore diplomovaná všeobecná sestra.
V Benadent s.r.o. pracujem od júna 2023.
Práca v stomatologickej ambulancii ma veľmi baví a s naším tímom sa snažíme, aby ste sa u nás cítili komfortne a aby ste odchádzali spokojní a s úsmevom.

Zubný asistent - ČMERDOVÁ