Náš tím

Náš tím

MDDr. Kristína Bennárová

– zubná lekárka

Po ukončení osemročného gymnázia v Šuranoch, pokračovala vysokoškolským štúdiom na Masarykovej Univerzite v Brne. Štúdium úspešne ukončila v roku 2018 s červeným diplomom a dvomi dekanskými vyznamenaniami.
Je členkou slovenskej komory zubných lekárov.
Svoj mladý vek a výzor využíva na získanie si dôvery detských pacientov a mladých ľudí, ktorí sa počas ošetrenia cítia uvoľnenejšie, priateľským prístupom odbúrava stres a strach z ošetrenia.
V priebehu štúdia i postgraduálne rozširovala svoje vedomosti na praktických i teoretických kurzoch:

• InDent 2016
• Dental Summit 2016
• Endocamp 2017
• Estetické kompozitné rekonštrukcie 2018
• Pražské Dentálne Dni 2019

Prax:
1.8.2018 – Zubná ambulancia Dentino Nitra s.r.o.
1.6.2019 – Zubná ambulancia STARZYK s.r.o.
1.3.2020 – Zubná ambulancia BenaDent s.r.o.

Slávka Janáčová

– zubný asistent

Študovala na strednej zdravotníckej škole v Bratislave v odbore zubný asistent.
Počas štúdia získala prax v rôznych odvetviach zubného lekarstva; stomatochirurgia, paradontologia, rádiologia  a zachované zubne lekárstvo.